Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Οι συντομεύσεις CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V δεν λειτουργούν στο Word

Γνωστό και παλιό πρόβλημα, για το οποίο η Microsoft δεν έχει δώσει "επίσημη" απάντηση. Στο παρόν αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν κάνει διάφοροι χρήστες και άλλοτε το πρόβλημα λύθηκε, άλλοτε πάλι όχι... 

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Τετάρτη, 9/3/2011

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Φόρτωση ή κατάργηση προτύπων και προσθέτων

Φορτώστε πρότυπα και πρόσθετα στο Word για να δημιουργήσετε έγγραφα με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μορφοποίησης ή για να προσθέσετε εξειδικευμένες λειτουργίες που επαναλαμβάνετε συχνά. Καταργήστε πρότυπα και πρόσθετα, για να βελτιώσετε την ταχύτητα του Word ή για να ελέγξετε πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Τρίτη, 8/3/2011

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος

Περιγραφή του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, το οποίο χρησιμοποιεί το Word 2007 για την μορφοποίηση σχημάτων, πλαισίων κειμένου, κειμένων WordArt καθώς και εικόνων που έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Σάββατο, 5/3/2011

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Μορφοποίηση αντικειμένου (Γέμισμα)

Περιγραφή των επιλογών που περιλαμβάνει η κατηγορία Γέμισμα, στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας, του Word 2007 και στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου του Word 2010.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Πέμπτη, 3/3/2011

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Γέμισμα αντικειμένου με χρώμα

Χρησιμοποιήστε χρώματα για να γεμίσετε τα αντικείμενα που έχετε εισαγάγει σε ένα έγγραφο (εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου κ.λπ.) ώστε να βελτιώσετε την εμφάνισή του αλλά και να τονίσετε τα σημεία που είναι πιο σημαντικά.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Τρίτη, 1/3/2011

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Μορφοποίηση σχήματος (Εναλλακτικό κείμενο)

Χρησιμοποιήστε το εναλλακτικό κείμενο για να περιγράψετε ένα αντικείμενο (σχήμα, εικόνα κ.λπ.) και να δώσετε την δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να κατανοήσουν το θέμα του αντικειμένου ή την έννοια που αντιπροσωπεύει.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Δευτέρα, 28/2/2011