Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ένα αξιοπρεπές έγγραφο

10 βασικοί κανόνες που θα σας βοηθήσουν να συντάξετε ένα έγγραφο με σωστή εμφάνιση. Δείτε ποια σημεία πρέπει να προσέχετε κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου, και ποια συνηθισμένα λάθη πρέπει να αποφεύγετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Σάββατο, 16/1/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου