Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Ταξινόμηση μακροεντολών

Μεταφορά του κώδικα κάθε μακροεντολής σε ξεχωριστό module (Λειτουργική μονάδα), ώστε να είναι πιο εύκολη η διαχείριση των μακροεντολών (αντιγραφή μεταξύ εγγράφων και προτύπων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μεταφορά σε άλλους υπολογιστές κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Δευτέρα, 8/2/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου