Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Σύνδεση και Ενσωμάτωση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αντικείμενα, που προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα με δυνατότητες σύνδεσης και ενσωμάτωσης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Κοινή χρήση πληροφοριών
1η έκδοση : Τετάρτη, 24/2/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου