Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά

Περιγραφή των εργαλείων που περιλαμβάνει η ομάδα Γραμματοσειρά στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τρίτη, 16/3/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου