Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά

Περιγραφή των επιλογών που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά και πώς θα τις χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε την μορφοποίηση του εγγράφου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Σάββατο, 20/3/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου