Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Προσθήκη της εντολής Ειδική επικόλληση στο μενού συντομίας του Word 2007

Μακροεντολή που προσθέτει μία εντολή στο μενού συντομίας του Word 2007 για να εμφανίζετε το πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση, και να ελέγχετε την μορφοποίηση που θα έχει το κείμενο κατά την επικόλληση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις
1η έκδοση : Τρίτη, 16/2/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου