Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Το κείμενο δεν αντιγράφεται από το Πρόχειρο στο Word με την σωστή μορφοποίηση

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν κάνετε επικόλληση κειμένου χρησιμοποιώντας το κουμπί Επικόλληση στην κορδέλα ή την συντόμευση CTRL+V, και ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις του Word για την αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση δεν είναι όπως τις θέλετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Δευτέρα, 25/1/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου