Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Περιγραφή των επιλογών που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος και πώς θα τις χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε την μορφοποίηση κειμένου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τρίτη, 27/4/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου