Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Στυλ

Περιγραφή των εργαλείων που περιλαμβάνει η ομάδα Στυλ στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 6/5/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου