Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Η μορφοποίηση χαρακτήρων σε μία παράγραφο ή/και η μορφοποίηση μιας παραγράφου επηρεάζουν και τις επόμενες παραγράφους

Γιατί, όταν μορφοποιείτε μια παράγραφο ή τους χαρακτήρες μιας παραγράφου, αυτή η μορφοποίηση μεταφέρεται και στο κείμενο που ακολουθεί.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Δευτέρα, 10/5/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου