Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Εμφάνιση της μορφοποίησης

Το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση μορφοποίησης παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για τα επίπεδα μορφοποίησης που έχει ένα απόσπασμα κειμένου και σας επιτρέπει να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 10/6/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου