Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε ένα απόσπασμα κειμένου και άλλα στοιχεία ενός εγγράφου όπως είναι η μορφοποίηση, οι ειδικοί χαρακτήρες (σημάδια παραγράφου, στηλοθέτες, αλλαγές σελίδας κ.λπ.), οι εικόνες, οι πίνακες κ.ά.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Πέμπτη, 7/10/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου