Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Τύποι στυλ

Περιγραφή των πέντε τύπων στυλ που διαθέτει το Word για την μορφοποίηση ενός εγγράφου: Στυλ χαρακτήρα, στυλ παραγράφου, συνδεδεμένα στυλ, στυλ λίστας και στυλ πίνακα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Παρασκευή, 28/5/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου