Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Κανόνες που χρησιμοποιεί το Word για τη σειρά ταξινόμησης

Δείτε ποια κριτήρια ακολουθεί το Word για να ταξινομήσει ένα επιλεγμένο κείμενο, και πώς διαχειρίζεται το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς κατά την ταξινόμηση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Πέμπτη, 13/5/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου