Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Δεν βλέπω κανέναν πίνακα στη συλλογή Γρήγορων πινάκων

Πώς θα επαναφέρετε το πρότυπο Building Blocks.dotx, το οποίο είναι "υπεύθυνο" για την εμφάνιση των συλλογών με έτοιμα στοιχεία του Word (Γρήγοροι πίνακες, Αυτόματο κείμενο, Πλαίσια κειμένου κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Τετάρτη, 3/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου