Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι στηλοθέτες

Περιγραφή της λειτουργίας των στηλοθετών. Ορισμός στηλοθετών με τον χάρακα και με το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες. Πώς θα ρυθμίσετε την θέση των προεπιλεγμένων στηλοθετών του Word.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Τρίτη, 29/6/2010

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Ρύθμιση των εσοχών παραγράφου με τον χάρακα

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του χάρακα για να ρυθμίσετε την εσοχή και την προεξοχή του κειμένου μιας παραγράφου και των στοιχείων μιας λίστας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Παρασκευή, 25/6/2010

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Ρυθμίσεις του πλαισίου εργασιών Στυλ

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές τμήματος παραθύρου στυλ για να ρυθμίσετε τον τρόπο που εμφανίζονται τα στυλ στο πλαίσιο εργασιών Στυλ, ώστε να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός του στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τετάρτη, 23/6/2010

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - 4ο μέρος

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος περιγράφονται οι επιλογές που εμφανίζονται στην καρτέλα Ορισμός προεπιλογών του πλαισίου διαλόγου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Σάββατο, 19/6/2010

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - 3ο μέρος

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Στο τρίτο μέρος περιγράφονται οι επιλογές που εμφανίζονται στην καρτέλα Περιορισμός του πλαισίου διαλόγου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 17/6/2010

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - 2ο μέρος

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι επιλογές που εμφανίζονται στην καρτέλα Πρόταση του πλαισίου διαλόγου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τρίτη, 15/6/2010

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - 1ο μέρος

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Στο πρώτο μέρος περιγράφονται οι επιλογές που εμφανίζονται στην καρτέλα Επεξεργασία του πλαισίου διαλόγου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Σάββατο, 12/6/2010

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Εμφάνιση της μορφοποίησης

Το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση μορφοποίησης παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για τα επίπεδα μορφοποίησης που έχει ένα απόσπασμα κειμένου και σας επιτρέπει να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 10/6/2010

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Έλεγχος της μορφοποίησης με την Επιθεώρηση στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ σας επιτρέπει να ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο την μορφοποίηση χαρακτήρα και παραγράφου που έχει ένα απόσπασμα του κειμένου...

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τρίτη, 8/6/2010

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση

Χρησιμοποιήστε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που έχει ένα απόσπασμα κειμένου του εγγράφου για την δημιουργία ενός στυλ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 3/6/2010