Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση

Χρησιμοποιήστε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που έχει ένα απόσπασμα κειμένου του εγγράφου για την δημιουργία ενός στυλ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 3/6/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου