Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Ρύθμιση των εσοχών παραγράφου με τον χάρακα

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του χάρακα για να ρυθμίσετε την εσοχή και την προεξοχή του κειμένου μιας παραγράφου και των στοιχείων μιας λίστας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Παρασκευή, 25/6/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου