Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Αυτόματη αρίθμηση επικεφαλίδων με λίστα διάρθρωσης

Δημιουργία στυλ λίστας πολλών επιπέδων για την αυτόματη αρίθμηση των επικεφαλίδων ενός εγγράφου με μορφή διάρθρωσης (1 / 1.1 / 1.1.1 κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες
1η έκδοση : Παρασκευή, 23/4/2010

1 σχόλιο: