Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Κατάργηση στηλοθετών Γραμμή

Ο στηλοθέτης Γραμμή δεν εντοπίζεται από το εργαλείο Εύρεση και αντικατάσταση του Word. Χρησιμοποιήστε αυτή την μακροεντολή όταν έχετε πολλούς και διάσπαρτους στηλοθέτες Γραμμή σε ένα έγγραφο και θέλετε να τους καταργήσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Σάββατο, 11/9/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου