Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Χρήση των Γρήγορων πινάκων

Πώς θα χρησιμοποιήσετε την εντολή Γρήγοροι πίνακες του μενού Πίνακας για να εισάγετε σε έγγραφο έναν από τους πρότυπους πίνακες του Word, αλλά και πώς θα εμπλουτίσετε αυτή την συλλογή με πίνακες που έχετε δημιουργήσε και χρησιμοποιείτε συχνά στα έγγραφά σας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εργασία με πίνακες
1η έκδοση : Σάββατο, 31/10/2010

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα

Εισαγωγή και δημιουργία πινάκων με την χρήση του εργαλείου Πίνακας στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας. Σχεδίαση πίνακα και μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εργασία με πίνακες
1η έκδοση : Πέμπτη, 29/10/2010

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Εισαγωγή σελίδας σε έγγραφο

Πώς θα προσθέσετε ένα εξώφυλλο ή μία άλλη σελίδα σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Σελίδες στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Διαμόρφωση εγγράφου
1η έκδοση : Δευτέρα, 25/10/2010

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Μία πράσινη σφαίρα εμφανίζεται στην κορδέλα του Word 2010

Το Word 2010 είναι σχεδιασμένο να εμφανίζει μία πράσινη σφαίρα, όταν προσαρμόζετε την κορδέλα και ταυτόχρονα δεν αντιστοιχίζετε την προσαρμοσμένη καρτέλα ή ομάδα σε ένα εικονίδιο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Σάββατο, 23/10/2010

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Συνηθισμένα προβλήματα με την Εύρεση και αντικατάσταση

Σημεία που πρέπει να ελέγξετε και ενέργειες που πρέπει να κάνετε, όταν το Word δεν εντοπίζει ή δεν αντικαθιστά το στοιχείο που θέλετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Τετάρτη, 20/10/2010

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Οι καταχωρήσεις με πολλές λέξεις δεν ταξινομούνται σωστά

Πώς θα προσαρμόσετε μια λίστα παραγράφων ώστε να ισχύουν οι προϋποθέσεις που χρειάζεται το Word για να ταξινομήσει την λίστα με βάση μία από τις λέξεις της παραγράφου που ορίζετε ως πεδία.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Δευτέρα, 18/10/2010

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Μετάβαση σε για να κινηθείθε σε ένα μεγάλο έγγραφο μεταξύ ομοειδών στοιχείων. Π.χ. μεταξύ πινάκων, εικόνων, σχολίων, επικεφαλίδων κ.λπ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Παρασκευή, 15/10/2010

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Επιλογή για να επιλέξετε διάφορα στοιχεία του εγγράφου, ώστε να τα επεξεργαστείτε ή να τα τροποποιήσετε. Π.χ. να αλλάξετε μορφοποίηση σε ένα κείμενο, να προσθέσετε εφέ σε εικόνες, να ομαδοποιήσετε πλαίσια κειμένου και αυτόματα σχήματα κ.λπ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Τρίτη, 12/10/2010

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Χρήση ερμητικής αναδίπλωσης

Πώς θα κάνετε το κείμενο της σελίδας να περιβάλλει το κείμενο που περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου και όχι το περίγραμμά του.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Σάββατο, 9/10/2010

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε ένα απόσπασμα κειμένου και άλλα στοιχεία ενός εγγράφου όπως είναι η μορφοποίηση, οι ειδικοί χαρακτήρες (σημάδια παραγράφου, στηλοθέτες, αλλαγές σελίδας κ.λπ.), οι εικόνες, οι πίνακες κ.ά.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Πέμπτη, 7/10/2010

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Δείτε ποιους χαρακτήρες μπαλαντέρ αναγνωρίζει το Word και πώς θα τους χρησιμοποιήσετε για να βρείτε σε ένα έγγραφο μία λέξη, μία φράση ή μία ακολουθία χαρακτήρων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Δευτέρα, 4/10/2010