Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Επιλογή για να επιλέξετε διάφορα στοιχεία του εγγράφου, ώστε να τα επεξεργαστείτε ή να τα τροποποιήσετε. Π.χ. να αλλάξετε μορφοποίηση σε ένα κείμενο, να προσθέσετε εφέ σε εικόνες, να ομαδοποιήσετε πλαίσια κειμένου και αυτόματα σχήματα κ.λπ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Τρίτη, 12/10/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου