Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Μετάβαση σε για να κινηθείθε σε ένα μεγάλο έγγραφο μεταξύ ομοειδών στοιχείων. Π.χ. μεταξύ πινάκων, εικόνων, σχολίων, επικεφαλίδων κ.λπ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Παρασκευή, 15/10/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου