Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Εισαγωγή σελίδας σε έγγραφο

Πώς θα προσθέσετε ένα εξώφυλλο ή μία άλλη σελίδα σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Σελίδες στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Διαμόρφωση εγγράφου
1η έκδοση : Δευτέρα, 25/10/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου