Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα

Εισαγωγή και δημιουργία πινάκων με την χρήση του εργαλείου Πίνακας στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας. Σχεδίαση πίνακα και μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εργασία με πίνακες
1η έκδοση : Πέμπτη, 29/10/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου