Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Μία πράσινη σφαίρα εμφανίζεται στην κορδέλα του Word 2010

Το Word 2010 είναι σχεδιασμένο να εμφανίζει μία πράσινη σφαίρα, όταν προσαρμόζετε την κορδέλα και ταυτόχρονα δεν αντιστοιχίζετε την προσαρμοσμένη καρτέλα ή ομάδα σε ένα εικονίδιο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Σάββατο, 23/10/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου