Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Οργάνωση clip της Microsoft

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε μία ενέργεια, όταν εργάζεστε με την Οργάνωση clip της Microsoft.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συντομεύσεις πληκτρολογίου
1η έκδοση : 29/11/2010

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Ταξινόμηση και οργάνωση των clip art

Οργανώστε τα clip art που καταχωρείτε στην Οργάνωση clip της Microsoft, ώστε να εντοπίζετε γρήγορα και εύκολα το clip που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο. Αντιγράψτε και μετακινήστε clip μεταξύ φακέλων, διαγράψτε clip που δεν χρειάζεσθε και προσθέστε λέξεις-κλειδιά που θα σας διευκολύνουν στην αναζήτηση ενός clip.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Παρασκευή, 26/11/2010

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Προσθήκη clip art στην Οργάνωση clip

Προσθέστε στην Οργάνωση clip εικόνες και αρχεία πολυμέσων ποιυ έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε άλλα αποθηκευτικά μέσα, καθώς και εικόνες που ψηφιοποιείτε με τον σαρωτή ή κατεβάζετε από το internet.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Δευτέρα, 22/11/2010

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Δημιουργία και διαχείριση συλλογών στην Οργάνωση Clip

Οδηγίες για την δημιουργία συλλογών στην Οργάνωση clip, και διαχείριση των συλλογών ώστε η ταξινόμηση των αρχείων πολυμέσων να είναι λειτουργική και αποδοτική, όταν χρειαστείτε ένα clip για ένα έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Πέμπτη, 18/11/2010

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Εύρεση και χρήση clip art με την Οργάνωση clip

Χρήση της Οργάνωσης clip για τον εντοπισμό μίας εικόνας ή αρχείου πολυμέσων που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Τρίτη, 16/11/2010

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Εμφάνιση της Οργάνωσης clip της Microsoft

Με ποιους τρόπους μπορείτε να ανοίξετε το εργαλείο Οργάνωση clip της Microsoft, όταν θέλετε να εισαγάγετε ένα clip πολυμέσων στο έγγραφο, ή να δημιουργήσετε συλλογές με αρχεία πολυμέσων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Δευτέρα, 15/11/2010

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Λειτουργίες της Οργάνωσης clip

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Οργάνωση clip της Microsoft, όχι μόνο για να εισάγετε εικόνες και αρχεία πολυμέσων σε ένα έγγραφο, αλλά και να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις συλλογές και τα αρχεία πολυμέσων που προσθέτετε σε αυτές.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Σάββατο, 13/11/2010

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Εισαγωγή Clip art σε έγγραφο

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες Clip Art σε ένα έγγραφο είτε χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εργασιών Έτοιμες εικόνες Clip Art, είτε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Οργάνωση Clip της Microsoft. Δείτε λεπτομέρειες για την διαδικασία που θα ακολουθήσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Παρασκευή, 12/11/2010

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Τι τρόπους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισάγετε εικόνες σε έγγραφα του Microsoft Word, που προέρχονται από διάφορες προελεύσεις.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Τρίτη, 9/11/2010

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο

Πώς θα μετατρέψετε τις συνδεδεμένες εικόνες ενός εγγράφου σε ενσωματωμένες, ώστε η διανομή του εγγράφου σε άλλους χρήστες και η αντιγραφή του σε άλλον υπολογιστή να γίνεται πιο εύκολα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Διαμόρφωση εγγράφου
1η έκδοση : Δευτέρα, 8/11/2010

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Έγγραφα με σχήματα και γραφικά

Παρουσίαση των εργαλείων της ομάδας Απεικονίσεις στην καρτέλα Εισαγωγή, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προσθήκη σε έγγραφο εικόνων, σχημάτων, γραφημάτων και άλλων μορφών γραφικών, αλλά και πολυμέσων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Σάββατο, 6/11/2010

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Δεν βλέπω κανέναν πίνακα στη συλλογή Γρήγορων πινάκων

Πώς θα επαναφέρετε το πρότυπο Building Blocks.dotx, το οποίο είναι "υπεύθυνο" για την εμφάνιση των συλλογών με έτοιμα στοιχεία του Word (Γρήγοροι πίνακες, Αυτόματο κείμενο, Πλαίσια κειμένου κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Τετάρτη, 3/11/2010