Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Έγγραφα με σχήματα και γραφικά

Παρουσίαση των εργαλείων της ομάδας Απεικονίσεις στην καρτέλα Εισαγωγή, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προσθήκη σε έγγραφο εικόνων, σχημάτων, γραφημάτων και άλλων μορφών γραφικών, αλλά και πολυμέσων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Σάββατο, 6/11/2010

1 σχόλιο: