Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο

Πώς θα μετατρέψετε τις συνδεδεμένες εικόνες ενός εγγράφου σε ενσωματωμένες, ώστε η διανομή του εγγράφου σε άλλους χρήστες και η αντιγραφή του σε άλλον υπολογιστή να γίνεται πιο εύκολα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Διαμόρφωση εγγράφου
1η έκδοση : Δευτέρα, 8/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου