Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Εύρεση και χρήση clip art με την Οργάνωση clip

Χρήση της Οργάνωσης clip για τον εντοπισμό μίας εικόνας ή αρχείου πολυμέσων που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Τρίτη, 16/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου