Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Εισαγωγή Clip art σε έγγραφο

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες Clip Art σε ένα έγγραφο είτε χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εργασιών Έτοιμες εικόνες Clip Art, είτε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Οργάνωση Clip της Microsoft. Δείτε λεπτομέρειες για την διαδικασία που θα ακολουθήσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Παρασκευή, 12/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου