Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Ταξινόμηση και οργάνωση των clip art

Οργανώστε τα clip art που καταχωρείτε στην Οργάνωση clip της Microsoft, ώστε να εντοπίζετε γρήγορα και εύκολα το clip που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο. Αντιγράψτε και μετακινήστε clip μεταξύ φακέλων, διαγράψτε clip που δεν χρειάζεσθε και προσθέστε λέξεις-κλειδιά που θα σας διευκολύνουν στην αναζήτηση ενός clip.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Παρασκευή, 26/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου