Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Εμφάνιση της Οργάνωσης clip της Microsoft

Με ποιους τρόπους μπορείτε να ανοίξετε το εργαλείο Οργάνωση clip της Microsoft, όταν θέλετε να εισαγάγετε ένα clip πολυμέσων στο έγγραφο, ή να δημιουργήσετε συλλογές με αρχεία πολυμέσων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Δευτέρα, 15/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου