Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Οργάνωση clip της Microsoft

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε μία ενέργεια, όταν εργάζεστε με την Οργάνωση clip της Microsoft.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συντομεύσεις πληκτρολογίου
1η έκδοση : 29/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου