Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Δημιουργία και διαχείριση συλλογών στην Οργάνωση Clip

Οδηγίες για την δημιουργία συλλογών στην Οργάνωση clip, και διαχείριση των συλλογών ώστε η ταξινόμηση των αρχείων πολυμέσων να είναι λειτουργική και αποδοτική, όταν χρειαστείτε ένα clip για ένα έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Πέμπτη, 18/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου