Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Λειτουργίες της Οργάνωσης clip

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Οργάνωση clip της Microsoft, όχι μόνο για να εισάγετε εικόνες και αρχεία πολυμέσων σε ένα έγγραφο, αλλά και να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις συλλογές και τα αρχεία πολυμέσων που προσθέτετε σε αυτές.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Σάββατο, 13/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου