Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Αλλαγή μεγέθους σχήματος

Αλλάξτε το μέγεθος των σχημάτων που έχετε εισαγάγει σε ένα έγγραφο, για να έχουν ομοιόμορφες αναλογίες μεταξύ τους, να επιτύχετε καλύτερη στοίχιση και κατανομή στην σελίδα, ή να χωρούν το κείμενο που τυχόν θέλετε να προσθέσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Πέμπτη, 2/12/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου