Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Πληροφορίες σχετικά με τη στοίχιση, τη θέση και την απόσταση παραγράφων

Βασικές αρχές στοιχειοθεσίας των παραγράφων στην σελίδα. Πώς και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να τοποθετήσετε μία ή περισσότερες παραγράφους σε ένα έγγραφο ώστε να έχει επαγγελματική εμφάνιση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Δευτέρα, 13/12/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου