Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Πληροφορίες για το πότε και πώς θα σχεδιάσετε μία γραμμή σε ένα έγγραφο, ή πως θα δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ σχημάτων ώστε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο σύνδεση ή ροή πληροφοριών και ιδεών.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Πέμπτη, 23/12/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου