Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου (Word 2010)

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του πλαισίου διαλόγου και των δυνατοτήτων που προσφέρει για την μορφοποίηση των αντικειμένων που εισάγετε σε έγγραφα, όπως τα σχήματα, οι εικόνες, τα γραφήματα, τα κείμενα WordArt κ.λπ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Σάββατο, 29/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου