Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας (Word 2007)

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του πλαισίου διαλόγου και των δυνατοτήτων που προσφέρει για την μορφοποίηση εικόνων, σχεδιαγραμμάτων SmartArt και γραφημάτων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Πέμπτη, 27/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου