Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Κύκλος)

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt, της κατηγορίας Κύκλος, που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν θέλετε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο μπλοκ πληροφοριών που αποτελούν μια συνεχόμενη διαδικασία.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Σάββατο, 8/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου