Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Ιεραρχία)

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt, της κατηγορίας Ιεραρχία, που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν θέλετε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο μπλοκ πληροφοριών μεταβαλλόμενης αξίας, σημασίας ή σειράς, όπως είναι το οργανόγραμμα μιας εταιρείας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Δευτέρα, 10/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου