Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Λίστα)

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt, της κατηγορίας Λίστα, που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν θέλετε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο μπλοκ πληροφοριών χωρίς ιδιαίτερη σειρά ή σχέση μεταξύ τους.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Δευτέρα, 3/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου