Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Πίνακας)

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt, της κατηγορίας Πίνακας, που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν θέλετε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο διαφορετικές πληροφορίες ή ιδέες που αποτελούν ένα σύνολο, καθώς και τον συσχετισμό μεταξύ των τμημάτων ενός συνόλου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Παρασκευή, 14/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου