Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Σχήματα SmartArt (κατηγορία Εικόνα)

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt, της κατηγορίας Εικόνα, που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν θέλετε να αποδώσετε το μήνυμά σας με εικόνες, με ή χωρίς επεξηγηματικό κείμενο, ή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε εικόνες για να συμπληρώσετε μια λίστα ή μία διαδικασία.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Δευτέρα, 17/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου