Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Διαδικασία)

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt, της κατηγορίας Διαδικασία, που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν θέλετε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο μια διαδικασία, ή τα βήματα μιας ενέργειας σε μια χρονική περίοδο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Τετάρτη, 5/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου