Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Πυραμίδα)

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt, της κατηγορίας Πυραμίδα, που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν θέλετε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο συσχετισμό ιδεών ή πληροφοριών, με αξιολόγηση από το ανώτερο προς το κατώτερο ή αντίστροφα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Σάββατο, 15/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου