Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Μορφοποίηση σχήματος (Εναλλακτικό κείμενο)

Χρησιμοποιήστε το εναλλακτικό κείμενο για να περιγράψετε ένα αντικείμενο (σχήμα, εικόνα κ.λπ.) και να δώσετε την δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να κατανοήσουν το θέμα του αντικειμένου ή την έννοια που αντιπροσωπεύει.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Δευτέρα, 28/2/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου